logo Zjazd Gwiaździsty 2024

50. ZJAZD
GWIAŹDZISTY
2024

Organizator:

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania w Trzyńcu
Macierz Szkolna przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania w Trzyńcu
Zarząd Główny Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej
Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Miejsce:

Slalom, snowboard: Złoty Groń (Istebna)
Biegi: Kubalonka

Data:

2.3.2024

Kierownik Zjazdu: Jolana Kantorová
Kierownik organizacyjny: Ela Štěrba Molenda,
Marta Bartnicka
Kierownik slalomu: Tadeusz Franek
Sędzia główny slalomu: Wojciech Samota
Kierownik biegów: Władysław Martynek
Sędzia główny biegu: Adam Cieślar

Program zawodów

Prezentacja: Złoty Groń: 7.00 – 7.45
Uroczyste rozpoczęcie: Złoty Groń: 8.00
Uroczyste zakończenie: Złoty Groń: 13.00 – 13.30
Slalom, snowboard:
przegląd tras: 8.15 – 8.45
początek zawodów: 9.00
Biegi:
początek zawodów: 10.00

Dyscypliny

Slalom: Memoriał Gustawa Zuczka
Biegi: Memoriał Władysława Wójcika
Kategorie wiekowe - slalom, biegi:
I Dziewczyny, Chłopcy klasa 1 + Przedszkole
II Dziewczyny, Chłopcy klasa 2-3
III Dziewczyny, Chłopcy klasa 4-5
IV Dziewczyny, Chłopcy klasa 6-7
V Dziewczyny, Chłopcy klasa 8-9
Kategorie wiekowe - snowboard
I Dziewczyny i chłopcy klasa 1-5
II Dziewczyny i chłopcy klasa 6-9
Trasy slalomu i snowboardu – Złoty Groń
Kategoria I, II trasa obok orczyku
Kategoria III trasa po prawej stronie stoku (widok od dołu)
Kategoria IV, V trasa po lewej stronie stoku (widok od dołu)
trasy slalomu Zjazdu Gwiaździstego
Trasy biegowe – Kubalonka
(technika klasyczna, start indywidualny)
Kategoria I dz, ch 200 m
Kategoria II dz, II ch, III dz 400 m
Kategoria III ch, IV dz, V dz 600 m
Kategoria IV ch, V ch 1200 m

Organizacja i regulamin zawodów

 1. Zawody organizowane są dla uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania na Zaolziu.
 2. Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie uczestnika przez jego rodzica/opiekuna prawnego przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronach internetowych Zjazdu: www.zjazdgwiazdzisty.cz lub szkoły: www.pzstrinec.cz w terminie do 23.2.2024.
 3. Każdy uczestnik startuje na własne ryzyko i każdy odpowiada za własny stan zdrowia. Każdy widz przyjeżdża na stok lub trasy biegowe na własne ryzyko.
 4. Obowiązuje zakaz wchodzenia na stok wszystkim kibicom.
 5. Ilość uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo nieorganizowania zawodów w snowboardzie przy ilości zgłoszonych uczestników poniżej 10.
 6. Lista startowa 1. przejazdu slalomu jest ułożona według kolejności zgłoszeń. Drugi przejazd slalomu startuje w odwrotnej kolejności.
 7. Dojazd na miejsce zawodów, ubezpieczenie startujących oraz nadzór nad swoimi podopiecznymi zapewnia każdy rodzic/opiekun prawny we własnym zakresie.
 8. W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych i epidemiologicznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu zawodów, zmiany długości tras, a nawet do odwołania zawodów.
 1. W przypadku odwołania zawodów opłata startowa zostanie zwrócona z powrotem na konto rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Każdy zawodnik otrzyma od organizatora posiłek i drobny upominek.
 3. Protesty do jury zawodów może wnosić tylko rodzic/opiekun prawny do 30 minut po wywieszeniu oficjalnych wyników i po wpłaceniu do kasy organizatora kaucji w wysokości 1.000,- Kč. W razie uznania protestu kaucja zostanie zwrócona.
 4. Wyniki na tablicach przy metach mają charakter nieoficjalny.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zgadzają się z wykorzystaniem danych osobowych w ramach powyższej imprezy. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez organizatora nie będą wykorzystane przez osoby trzecie. Rodzice/opiekunowie prawni zgadzają się na wykonanie fotografii uczestnika (indywidualnych, grupowych) w ramach działań niniejszej imprezy. Rodzice/opiekunowie prawni zgadzają się na wykorzystanie pozyskanych fotografii do propagacji niniejszej imprezy w mediach i na stronach internetowych organizatora Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania w Trzyńcu, Kongresu Polaków w Republice Czeskiej i Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej.

Sponsorzy

vitoras
Vitoras technology
bo!
BO! reality a finance
enviform
ENVIFORM a.s.
damfi
DAMFI Účetnictví s.r.o.
smolo
SMOLO CZ
trinecko
Statutární město Třinec
koeximpo
Koeximpo
wafarex
Wafarex
blank
Martin Burda
pawbud
Specycja PAWBUD sp. Z o.o.
pfiglobal
Grupa PFI sp. Z o.o.
blank
R+R GASSCAR
worek
Stavebniny Worek
generali
Generali pojišťovna
blank
Kazimierz Jan Hajdug
enwicodata
ENWICO DATA
fammilky
Fammilky
blank
Redball
siwy
Advokátní kancelář Siwy
tritreg
Tritreg
winnergroup
Winner Group
konsulat
Konsulat Generalny RP w Ostrawie
blank
Rodzice i Sympatycy PSP Trzyniec
Kongres Polaków w RC
Macierz Szkolna